Podmínky ochrany osobních údajů

ZORGANIZOVÁNO s.r.o.,
IČ: 14433125,
sídlem Čakovičky, V Jamkách 354, PSČ 250 63,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 365600
e-mail: info@zorganizovano.cz

dále jen „Správce“

Vážení klienti,
abych mohla plnit závazky k vám, mým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce. Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění kupní smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby. Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Abych vás mohla informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše  jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.
Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů a nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani jsem neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Souhlasili jste s možností uchovávat cookies pro analýzu dat pomocí google analytics. Souhlasem s Profilujícími (marketingovými) cookies dáváte jako uživatel právo využít i nový typ dat - tj. souhlas s cílením personalizovaných reklam a souhlas s poskytnutím uživatelských dat nástrojům Google.

V Čakovičkách, dne 5.11.2019